Wat is de OER

De Opvoedingsleer -en Effect Rapportage

De Opvoedingsleer -en Effect Rapportage (OER) is een instrument waarmee opvoeding- en leerprikkels van de pedagogische omgeving van een kind in kaart worden gebracht.
Met de OER-Rapportage gebaseerd op een assessment van de ouders, wordt een gedetailleerde meting gedaan van de directe -en indirecte leefomgeving van een kind, waardoor sterke en zwakke punten in het opvoedingsmilieu worden blootgelegd.

We onderscheiden theoretisch, een primair, een secundair en een tertiair opvoedingsmilieu. Van het primaire opvoedingsmilieu, worden opvoedingscomponenten in kaart gebracht en gemeten door middel van een assessment bij de ouders om vast te stellen of er voldoende opvoedingscompetenties bij de ouders aanwezig zijn, ten einde een succesvol leerproces van hun kinderen te kunnen bewerkstelligen.

Doelstellingen

 • Verbeteren van leerprestaties
 • Opvoedings- en leerprikkels van de pedagogische omgeving van het kind
 • Assessment gedetailleerde meting van de directe -en indirecte leefomgeving van een kind
 • Sterke en zwakke punten in het opvoedingsmilieu worden blootgelegd

Focus

 • Ondersteunen van ouders
 • Oer als resultaatgerichte interventie
 • Ge├»ntegreerde benadering v/d milieus
 • Ouders mede verantwoordelijk voor het niveau van schoolprestaties kind

Opvoedingsmilieus OER

 • Primair gezins- en organisatorisch milieu;
 • Secundair schoolmilieu;
 • Tertiaire pedagogische leefomgeving.

Competentiedomeinen OER

 • Inzicht Kennis en Maatschappij;
 • Pedagogische Visie en Inzicht;
 • Regelmaat en Structuur;
 • Stressbestendigheid van de Ouder;
 • Visie en Inzicht over School en Leren;
 • Visie en Inzicht over Straffen.

Het OERproces