De OER

De Opvoedingsleer en Effect Rapportage

De OER staat voor Opvoedingsleer -en Effect Rapportage. Met de OER kun je zelf inzichtelijk maken op welke vlakken jij je kind kunt helpen beter te presteren.

Kort samengevat is het doel van de OER: Het verbeteren van de leerprestaties van je kind door jou te ondersteunen bij de begeleiding van het leerproces.

Doe nu zelf gelijk de OER toets en weet vandaag nog wat jij kunt verbeteren om je kind beter te laten presteren op school!

De Stichting OER heeft indachtig Artikel 25 onder andere de volgende rechten.
Het recht zich te verzetten tegen de openbaarmaking van ” DE OER ” onder een andere naam alsmede tegen het aanbrengen van enige wijziging van de maker,
voor zover deze op of in het werk voorkomen dan wel in verband daarmede zijn openbaar gemaakt.
En verdere alle andere onder dit artikel vallende rechten.

De ouder centraal

Jij als ouder staat centraal.

Actualiteit

OERnieuws